Ο Υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, επικεντρώθηκε στην συζήτηση για το μέλλον της Ανώτατης Εκπαίδευσης, τονίζοντας πως αυτή «περνά» μέσα από την ίδρυση νέων τμημάτων, τις συνέργειες ανάμεσα στους δύο τομείς της ανώτατης εκπαίδευσης, των Τ.Ε.Ι. και των Πανεπιστημίων και την δημιουργία νέων ερευνητικών φορέων, που συμπληρώνουν τους ερευνητικούς φορείς οι οποίοι είναι εκτός των Πανεπιστημίων.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο υπουργός Παιδείας στην ανάγκη να επέλθει ισορροπία ανάμεσα στα Πανεπιστήμια της Περιφέρειας και τα Πανεπιστήμια του Κέντρου και κατέστησε σαφές ότι θα υπάρχει σε αυτό διακομματική συμφωνία καθώς – όπως είπε – δε μπορεί να γίνει οτιδήποτε εάν δεν εξασφαλίσει τη συναίνεση των διοικήσεων των ιδρυμάτων. Ο υπουργός Παιδείας αναφέρθηκε εξάλλου στις ρυθμίσεις με τις οποίες ρυθμίζεται το θέμα των αμετάθετων και διορίζονται όλοι οι δικαιωθέντες στα δικαστήρια από τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ του 2008.

Από την πλευρά της ΝΔ, ο εισηγητής Χρήστος Κέλλας ανέφερε ότι δεν προκύπτει από πουθενά ότι έγινε αξιολόγηση Ιδρυμάτων και αμφισβήτησε τα λεγόμενα του υπουργού περί συμφωνίας των πρυτάνεων και τόνισε ότι πρόκειται περί βίαιης και ισοπεδωτικής απορρόφησης των ιδρυμάτων. «Όσα μας παρουσιάσατε σήμερα είναι αλλόκοτα, ασυνάρτητα και στερούμενα κάθε προοπτικής εμβάθυνσης της ακαδημαϊκής έρευνας και σύνδεσής της με την αγορά εργασίας και την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη» είπε ο κ. Κέλλας, ο οποίος δήλωσε ότι η ΝΔ καταψηφίζει το νομοσχέδιο επί της αρχής και επιφυλάσσεται επί των άρθρων, για τα οποία περιμένει σαφείς και ειλικρινείς απαντήσεις.