Την Παρασκευή 04 Μαΐου 2018 και ώρα 10:00 έως 14:00 στην αίθουσα «Ιωάννης Καποδίστριας» της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Κέρκυρας θα πραγματοποιηθεί η Γενική συνέλευση του Σωματείου Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων Κέρκυρας.

Σύμφωνα με την πρόσκληση που απευθύνεται στα μέλη του συλλόγου ” καλείστε την Παρασκευή 04 Μαΐου  2018 και ώρα  10:00 έως 14:00 στην αίθουσα «Ιωάννης Καποδίστριας» της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Κέρκυρας  (Πλατεία Ηρώων Κυπριακού Αγώνα 19 – Πλακάδα Αγίου Σπυρίδωνος), σε συνεδρίαση με τα εξής θέματα:
Ε Κ Λ Ο Γ Ε Σ
       
Διενέργεια εκλογής οργάνων
Α.  Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής
Β  Αντιπροσώπων για την κύρια και  δεύτερη  Ομοσπονδία (Ο.Ε.Β.Ε.Κ. & ΠΟΕΣΕ)
 Για υποψηφιότητές σας στα προαναφερόμενα όργανα θα πρέπει να καταθέσετε τις αιτήσεις υποψηφιότητας στην Εφορευτική Επιτροπή :
Ι. για τους συνδυασμούς, τρεις (εργάσιμες)  ημέρες πριν τις αρχαιρεσίες, έως και την Τρίτη 1 Μαΐου και ώρα 13:00.
2.για τους μεμονωμένους,  μία (εργάσιμη) ημέρα πριν τις αρχαιρεσίες , έως την Πέμπτη  3 Μαΐου και ώρα 13:00. Εκδηλώσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται  στα γραφεία του Σωματείου μας ,στην αίθουσα της ΟΕΒΕΚ.

Πληροφορίες: 2661048169/6947844595”.