Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού – Εξωραϊστικού Συλλόγου “San Giacomo” καλεί τα Μέλη του Συλλόγου σε Ετήσια Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 7.30 μμ, στο Δημοτικό Σχολείο Παλιάς Πόλης (πρώην 2ο & 3ο).

ΘΕΜΑΤΑ
1. Ενημέρωση Μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο, για τις μέχρι τώρα δραστηριότητες καθώς και τις μελλοντικές ενέργειες και δράσεις.
2. Απολογισμός Οικονομικών πεπραγμένων.
3. Τοποθετήσεις και προτάσεις Μελών.
4. Τροποποίηση Άρθρου 2 παρ. β (Δράσεις Πολιτιστικού Χαρακτήρα) και Άρθρου 3 παρ.1 (Τακτικά Μέλη) του Καταστατικού
5. Ενημέρωση σχετικά με την Συνάντηση του Οκτωβρίου για την Ίδρυση του Δικτύου κατοίκων πόλεων της Ανατολικής Μεσογείου. Εξουσιοδότηση τριών μελών για την εκπροσώπηση του Συλλόγου στην ανωτέρω Συνάντηση.
Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας (1/2 + 1 των τακτικών μελών) ορίζεται σύμφωνα με το Καταστατικό νέα ημερομηνία η
Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018 ,την ίδια ώρα (7.30 μμ) στον ίδιο χώρο , και με τα ίδια Θέματα Ημερησίας Διατάξεως.
Η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι είναι σε απαρτία οσαδήποτε τακτικά μέλη και αν είναι παρόντα.