Παρακαλούμε κοινοποιήστε και όσοι μπορείτε να δώσετε αίμα. Ας βοηθήσουμε!

Η ανακοίνωση είναι από τον «Φάρο Ζωής».