Το Σκριπεριάτικο πανηγύρι με τους παραδοσιακούς καρλάκους αλλά και αρνιά, σουβλάκια, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13 Αυγούστου 2019.

Ώρα έναρξης 20:30. Στο χωριό Σκριπερό.