Παραδοσιακό πανηγύρι στους Κυνοπιάστες την Τετάρτη 15 Αυγούστου 2018 με την ορχήστρα “Τα παιδιά από το Γαρούνα” με τον Άγγελο Σκολαρίκη.

Ώρα έναρξης 20:00.