Παραδοσιακό πανηγύρι στους Γαρδελάδες θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Αυγούστου 2019 με τους Γιάννη και Γιώργο Σκολαρίκη.

Ώρα έναρξης  20:00.