Παραδοσιακό πανηγύρι θα πραγματοποιηθεί στον Ποταμό την Πέμπτη 15 Αυγούστου 2019 και ώρα 20:00.