Μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στον Άγιο Ιωάννη την Κυριακή 24 Ιουνίου, με την ορχήστρα “Τα παιδιά απ’ το Γαρούνα” και τον Άγγελο Σκολαρίκη.