Πρόγραμμα μουσικής αγωγής για βρέφη και νήπια Φεβρουάριος 2018 – Μάιος 2018 από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας – Παράρτημα Κέρκυρας και την Ιατροχειρουργική Εταιρία Κέρκυρας, για όγδοη χρονιά συνεχίζει το πρόγραμμα μουσικής αγωγής για βρέφη και νήπια (1 έως 6 ετών). Σκοπός του προγράμματος είναι να ενισχύσει την επαφή των παιδιών με τη μουσική, αλλά και των γονιών με τα παιδιά τους μέσω της μουσικής.

Τα μαθήματα κατά το διάστημα των μηνών Φεβρουαρίου – Μαΐου 2018 θα διδάξουν οι φοιτήτριες του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου κ.κ. Κατερίνα Μουλλάλλη κ α ι Ευαγγελία Τζιώτζιου, με τη συνεργασία και άλλων προπτυχιακών και μετατυχιακών φοιτητών του Τ.Μ.Σ.

Την επιστημονική ευθύνη του προγράμματος έχει η κ. Ζωή Διονυσίου, Επίκουρος Καθηγήτρια Μουσικής Παιδαγωγικής στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στο «Ιατρείο Κέρκυρας» (Πλατεία Σκαραμαγκά), μία μέρα την εβδομάδα για κάθε ηλικιακή ομάδα παιδιών με το εξής πρόγραμμα:

Τετάρτη 5.00-6.00 μ.μ. βρέφη 1 – 2 ετών

Τετάρτη 6.00-7.00 μ.μ. νήπια 2 – 3 ετών

Παρασκευή 5.00-6.00 μ.μ. νήπια 4 – 6 ετών

Παρασκευή 6.00-7.00 μ.μ. νήπια 3 – 5 ετών

Παρασκευή 7.00-8.00 μ.μ. βρέφη 1 – 2 ετών.

Οι μουσικές δραστηριότητες είναι βασισμένες σε υλικό για παιδιά προσχολικής ηλικίας που εφαρμόζουμε κατά τα τελευταία οχτώ χρόνια λειτουργίας του προγράμματος, καθώς και στα τραγούδια της Μαρίζας Κωχ για παιδιά που έχουν στόχο τη γλωσσική ανάπτυξη των νηπίων.

Τα παιδιά μέχρι 3 ετών συνοδεύονται από έναν γονέα στο μάθημα, ο οποίος καλείται να συμμετέχει ενεργά. Οι γονείς χρειάζεται να φορούν οι ίδιοι και τα παιδιά άνετα ρούχα. Οι γονείς των μεγαλύτερων παιδιών περιμένουν στο χώρο αναμονής του ιατρείου.

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους στο Ιατρείο Κέρκυρας, τηλ. 26610 39615, Πλατεία Σκαραμαγκά.