Η Πολιτιστική Πρωτοβουλία Αρίλλα, ο σύνδεσμος επιχειρηματιών Αρίλλα Κέρκυρας και η Αθλητική Ένωση Αρίλλα – Καββαδάδων θα κόψουν την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους την Παρασκευή 25/1 στις 19:00 στο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου.