Την Τετάρτη 9 Μαΐου 2018 και ώρα 8.30 στον ιστορικό χώρο του Παλαιού Φρουρίου, στις Αλευραποθήκες – εκεί που συνεχίζεται η έκθεση της διακεκριμένης Σουηδής εικαστικού Kerstin Lindgren​, θα πραγματοποιηθεί και μια δεύτερη performance.

Ηχοχρωματικές δονήσεις και μουσικές ηχοσυχνότητες – Kerstin Lindgren “out of the body movements” – Sophie Andree Tibetan Singing Bowls,Tingshas, Chimes, Chanting – Spiros Moschonas trombone player.

Πρόκειται για μια συνομιλία – επικοινωνία χρώματος και ήχου που εκπέμπουν φωτεινά κύματα και μεταφέρουν λεπτοφυείς ενεργειακές δονήσεις.