Την Κυριακή 29 Απριλίου το 4ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων, στο πλαίσιο του Lat’e do it Greece, καθαρίζουν την παραλία του Μαντουκιού, πλησίον του ΟΛΚΕ και παλιών Καρνάγιων, στις 11:00.