Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ηπειρωτικού Συλλόγου Κέρκυρας θα πραγματοποιήσουν το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου στις 11.00 στην Ενορία της Παναγίας των Ξένων εκδηλώσεις για την Απελευθέρωση των Ιωαννίνων.