Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 17 Νοεμβρίου συνάντηση στο πλαίσιο της συμπλήρωσης ενός έτους λειτουργίας της πράσινης γωνιάς Πάγων του Πολιτιστικού Συλλόγου Αμφιπαγιτών με τον Δήμαρχο Βόρειας Κέρκυρας Γιώργο Μαχειμαρη, τον Αντιδήμαρχο καθαριότητας Ανδρέα Σαούλο, της εντεταλμένης συμβούλου για την ανακύκλωση Σπυριδούλας Κόκκαλη και του Δημοτικού συμβούλου Παναγιώτη Παπαδάτου.

Παρών ήταν και ο Κωνσταντίνος Ρούσσινος εκ μέρους της ΛΑ.ΣΥ . Τη συνάντηση απασχόλησαν θέματα ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριμμάτων.