Υποχρεωτικές στο σύνολο του κλάδου καθίστανται τέσσερις κλαδικές συµβάσεις που καλύπτουν 14.820 εργαζόµενους, µε αποτέλεσµα να προκύπτουν µικρές ή µεγαλύτερες αυξήσεις για αρκετούς εξ αυτών.

Η υπουργός Εργασίας, Εφη Αχτσιόγλου, υπέγραψε τις σχετικές αποφάσεις µε τις οποίες επεκτείνονται και καθίστανται γενικώς υποχρεωτικές τέσσερις συλλογικές συµβάσεις εργασίας, οι οποίες αφορούν:

  • Στο υπαλληλικό προσωπικό των ναυτιλιακών πρακτορείων και των ναυτιλιακών επιχειρήσεων όλης της χώρας.
  • Στους εργαζόµενους στις καπνοβιοµηχανίες όλης της χώρας.
  • Στους εργαζόµενους στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του Νοµού Ηρακλείου.
  • Στους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων Κρήτης.

Αναλυτικά, η πρώτη συλλογική σύµβαση αφορά τους όρους αµοιβής και εργασίας του υπαλληλικού προσωπικού των ναυτιλιακών πρακτορείων και ναυτιλιακών επιχειρήσεων της χώρας «ακουµπά» τους εργαζόµενους στις ακτοπλοϊκές εταιρείες -πλην των ναυτικών- και στα κρουαζιερόπλοια (περίπου 1.500 άτοµα). Πρόκειται για τη δεύτερη σύµβαση που επεκτείνεται στον κλάδο, καθώς η πρώτη επέκταση έγινε πέρυσι και αφορούσε την σύµβαση του 2017, η οποία έληξε στα τέλη του 2018 (οι όροι της κάλυψαν και το πρώτο 4µηνο του 2019).

Η νέα σύµβαση που επεκτάθηκε αφορά την περίοδο 1/5/2019- 31/12/2020 και δίνει αυξήσεις 1% σε όλα τα κλιµάκια βασικών µισθών, ώστε για το υπαλληλικό προσωπικό οι βασικοί µισθοί να διαµορφώνονται από 1.037,27 ευρώ (κλιµάκιο 1) έως 2.155,26 (κλιµάκιο 35), ενώ για το βοηθητικό προσωπικό από 1.033,25 ευρώ (κλιµάκιο 1) έως 1.944,41 ευρώ (κλιµάκιο 35). Η σύµβαση δίνει επίσης επίδοµα γάµου 10%, τέκνων (6% για κάθε παιδί), προϋπηρεσίας, πτυχίου κ.ά.

Επίσης, η σύµβαση προβλέπει δώρο και άδεια γάµου κ.ά. Οσον αφορά στους εργαζόµενους στις καπνοβιοµηχανίες, πρόκειται για την πρώτη συλλογική κλαδική που επεκτείνεται και κηρύσσεται γενικώς υποχρεωτική στον κλάδο. Προβλέπει κατώτατα όρια ηµεροµισθίων (και το επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας) από 32,30 ευρώ έως 41,60 ευρώ (έναντι 31,60 έως 40,70 της προηγούµενης σύµβασης) και ισχύει από 1/1/2019 έως 31/12/2020. Η σύµβαση προβλέπει και επίδοµα 5% για καθεµία 3ετία προϋπηρεσίας και έως 10 συνολικά.

Σηµαντική θεωρείται η επέκταση της τοπικής οµοιοεπαγγελµατικής σύµβασης για τους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων Κρήτης, καθώς εκτιµάται πως ρυθµίζει ένα εν πολλοίς «άναρχο περιβάλλον». Η σύµβαση, που πλέον είναι γενικώς υποχρεωτική για όλους τους οδηγούς και ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων στην Κρήτη, προβλέπει βασικό µηνιαίο µισθό 763,70 ευρώ.

Επ’ αυτού του µισθού εφαρµόζονται κλιµακωτές αυξήσεις, ανάλογα µε την προϋπηρεσία και την οικογενειακή κατάσταση, ώστε οδηγοί µε προϋπηρεσία 30-35 ετών παντρεµένοι µε τρία παιδιά να δικαιούνται 1.588,50 ευρώ. Η σύµβαση προβλέπει επίδοµα πολυετούς υπηρεσίας, τριετιών, γάµου και παιδιών. Η σύµβαση είναι ετήσια και ισχύει από την 1η/4/2019 έως 31/3/2020.

Αντίστοιχα, η τοπική κλαδική για τους εργαζόµενους στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του Νοµού Ηρακλείου προβλέπει βασικούς µισθούς από 793 έως 865 ευρώ, επίδοµα προϋπηρεσίας, οικογενειακών βαρών κ.ά. Η σύµβαση είναι ετήσια και ισχύει από 1/4/2019 έως 31/3/ 2020. Συνολικά, το υπουργείο Εργασίας έχει επεκτείνει συλλογικές συµβάσεις σε 15 κλάδους της οικονοµίας, οι οποίες καλύπτουν περισσότερους από 220.000 εργαζόµενους.