Οι εθελοντές που λειτουργούν τα πράσινα σημεία της Κέρκυρας χρειάζονται επειγόντως δωρεές λευκών οικοδομικών σάκων.

Τα κέντρα συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών δεν λαμβάνουν οικονομική υποστήριξη και λειτουργούν 91 βάρδιες εβδομαδιαίως συγκεντρώνοντας το πλαστικό, το χαρτί, το μέταλλο και το γυαλί. Αυτά τα υλικά συλλέγονται και μεταφέρονται σε λευκούς σάκους οικοδομικών υλικών.
Λόγω του μεγάλου όγκου των ανακυκλώσιμων υλικών που συλλέγονται, τα «πράσινα σημεία» έχουν μεγάλη ανάγκη αυτούς τους σάκους. Εάν κάποια επιχείρηση ή οργανισμός θα ήθελε να βοηθήσει με δωρεά σάκων, παρακαλείστε να τα μεταφέρετε στο πλησιέστερο Πράσινο Σημείο (μπορεί να εντοπιστεί χρησιμοποιώντας www.recyclecorfu.com) ή να επικοινωνήσετε με το Facebook Group Lets do this, Corfu. Email επικοινωνίας [email protected].
Χωρίς αυτό το είδος σάκων τα κέντρα ανακύκλωσης δεν μπορούν να λειτουργήσουν σωστά.
Όσοι επιθυμούν μπορούν να κάνουν δωρεά σάκων ή ακόμα και ένα μικρό ποσό από €5 που είναι το κόστος κάθε τέτοιου σάκου.