Δημοσιεύτηκαν οι επαναπροσλήψεις 2 Ειδικευμένων Ιατρών (Χειρουργικής και Τμήματος Επειγόντων) των οποίων οι συμβάσεις έληξαν στις 31/12/2018. Οι νέες θητείες είναι 3ετείς.

Όπως αναφέρει η διοίκηση του ιδρύματος, «’Ετσι με ένα κενό μόλις 7 ημερών δίνεται τέλος σε ένα πρόβλημα που χρόνιζε σε σχέση με τις παρατάσεις που δινόταν σε επικουρικούς ιατρούς των οποίων η μισθοδοσία καθυστερούσε ή δεν εγκρινόταν για το λόγο αυτό από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Το Δεκέμβρη ολοκληρώθηκε και η πρόσληψη ενός ακόμα επικουρικού Καρδιολόγου, επαναφέροντας έτσι τον αριθμό των ειδικευμένων Καρδιολόγων σε  πέντε (5), και λύνοντας το πρόβλημα που παρουσιάστηκε από τον Σεπτέμβριο, μετά την παραίτηση του τότε υπηρετούντος ειδικευμένου επικουρικού ιατρού.

Ταυτόχρονα, ανακοινώθηκε η πρόσληψη ενός  ακόμη επικουρικού Νευρολόγου με σύμβαση εργασίας  τρία (3) έτη, η οποία είχε ζητηθεί από την Διοίκηση του Νοσοκομείου».