Ενημερωτικού χαρακτήρα παρουσίαση πραγματοποιήθηκε από ψυχολόγο της Ελληνικής Αστυνομίας, στο προσωπικό της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας.

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης τονίστηκε η σημασία της 24ωρης τηλεφωνικής γραμμής (210 – 3410900) ψυχολογικής υποστήριξης, συμβουλευτικής και ενημέρωσης του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας
Ενημερωτικού χαρακτήρα παρουσίαση πραγματοποιήθηκε από ψυχολόγο της Ελληνικής Αστυνομίας, στο προσωπικό της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας.

Η παρουσίαση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο εφαρμογής προγράμματος ενημερωτικών επισκέψεων ψυχολόγων της Διεύθυνσης Υγειονομικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας σε αστυνομικές υπηρεσίες.
Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε από τον Αστυνόμο Β΄ (Ψυχολόγο Υγειονομικού) της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου και είχε ως στόχο την ενημέρωση του προσωπικού σχετικά με την λειτουργία της 24ωρης τηλεφωνικής γραμμής ψυχολογικής υποστήριξης του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Όπως επισημάνθηκε, η λειτουργία της γραμμής έχει σκοπό να παρέχει, επιστημονική υποστήριξη και συμβουλευτική ενημέρωση, στους ενδιαφερόμενους, από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.
Στην ενημέρωση παρέστησαν ο Διευθυντής Αστυνομίας Κέρκυρας Αστυνομικός Διευθυντής κ.  Αλαμάνος Σπυρίδων, διοικητές και προσωπικό της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας.
Υπενθυμίζεται ότι η Τηλεφωνική Γραμμή έχει αριθμό κλήσης 210-3410900 και είναι διαθέσιμη σε 24ωρη βάση για όλο το προσωπικό (αστυνομικό ή πολιτικό, εν ενεργεία ή σε αποστρατεία) και για τα μέλη των οικογενειών τους, διασφαλίζοντας την ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.