Σχετικά με τον Οικογενειακό Γιατρό και τη λειτουργία της 1ης ΤΟΜΥ Κέρκυρας, με σχετική ανακοίνωση από την αρμόδια υπηρεσία διευκρινίζονται τα εξής:

  • Η Τοπική Μονάδα Υγείας (ΤΟΜΥ) είναι μια νέα δημόσια δομή, η οποία παρέχει δωρεάν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στους πολίτες.
  • Οι ΤΟΜΥ προσφέρουν υπηρεσίες Π.Φ.Υ. εντός του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και υπάγονται διοικητικά στην οικεία Υγειονομική Περιφέρεια (Υ.Πε.), μέσω των Κέντρων Υγείας. Κάθε ΤΟΜΥ λειτουργεί στο πλαίσιο της τοπικής αρμοδιότητας συγκεκριμένου Κέντρου Υγείας και υποστηρίζει το έργο του.
  • Οι ΤΟΜΥ διασυνδέονται άμεσα, λειτουργικά και επιστημονικά με το ως άνω Κέντρο Υγείας και με νοσοκομεία εντός της οικείας Δ.Υ.Πε.
  • Επίσης συνεργάζονται, κατά περίπτωση, επιστημονικά και επιχειρησιακά με λοιπούς δημόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, Μονάδες Ψυχικής Υγείας, Δομές Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, Δομές Κοινωνικής Προστασίας, λοιπές δομές (π.χ. σχολεία, Κ.Α.Π.Η. κ.λπ), επαγγελματίες και φορείς του ιδιωτικού τομέα.

Η 1η ΤΟΜΥ Κέρκυρας λειτουργεί από 23 Νοεμβρίου 2018 στο κτίριο του Κέντρου Υγείας Κέρκυρας (πρώην ΙΚΑ- έναντι ΔΕΥΑΚ) και στελεχώνεται από 2 Γενικούς Ιατρούς, 1 Παθολόγο, 2 Διοικητικούς Υπαλλήλους, 1 Επισκέπτρια Υγείας, 1 Κοινωνική Λειτουργό και αναμένεται άμεσα πρόσληψη 2 Νοσηλευτών. Είναι η καθ’ ύλην αρμόδια δομή για το νέο θεσμό του οικογενειακού ιατρού. Επομένως, αυτή τη στιγμή στην 1η ΤΟΜΥ Κέρκυρας υπάρχουν 3 οικογενειακοί ιατροί, ο καθένας εκ των οποίων δύναται να αποδεχθεί 2.250 ασθενείς ως εγγεγραμμένους (από 16 ετών και άνω).

Για την πλήρη κάλυψη του πληθυσμού της πόλης της Κέρκυρας προβλέπεται η λειτουργία τριών ΤΟΜΥ με συνολικά 16 οικογενειακούς ιατρούς εκ των οποίων 8 ιατροί (γενικοί ιατροί ή παθολόγοι) για τον ενήλικο πληθυσμό (από 16 ετών άνω) και 4 παιδιάτρους για τον ανήλικο πληθυσμό (ως 16 ετών).

Σε μόλις 3 μήνες λειτουργίας έχουμε δεχθεί πάνω από 700 αιτήσεις πολιτών για εγγραφή στον οικογενειακό ιατρό.

Παροχές προς τους πολίτες

  • Δωρεάν διάγνωση, αντιμετώπιση συνήθων προβλημάτων υγείας, συνταγογράφηση εξετάσεων και φαρμάκων και παραπομπή σε άλλα επίπεδα του συστήματος υγείας από τον οικογενειακό γιατρό που λειτουργεί ως σύμβουλος υγείας.
  • Εκπαίδευση των ασθενών για αυτοφροντίδα και περιοδική παρακολούθηση
    χρόνιων ασθενών
  • Διενέργεια προσυμπτωματικού ελέγχου και εμβολιασμού στην κοινότητα
  • Προσφορά υπηρεσιών με σκοπό την πρόληψη και τη διαχείριση ψυχοκοινωνικών προβλημάτων

Δικαίωμα εγγραφής έχουν οι κάτοικοι του Δήμου Κέρκυρας.

Στοιχεία επικοινωνίας:
1η ΤΟΜΥ Κέρκυρας
9η Πάροδος Ιωάννου Θεοτόκη (πρώην ΙΚΑ)
Τηλ. 2661096906
Email. [email protected]