Όμορφοι ήχοι, χαρούμενοι, γιορτινοί, από την «Παλαιά» Φιλαρμονική Κέρκυρας, μετά τις περιφορές των Αναστάσεων, στο Λιστόν.