Συμφωνία για από κοινού διεκδίκηση της μείωσης των ορίων συνταξιοδότησης των εργαζομένων στις μονάδες εξόρυξης και διύλισης πετρελαίου, επιτεύχθηκε μεταξύ της διοίκησης και του Σωματείου των εργαζομένων στα ΕΛΠΕ.

Σε σχετική ανακοίνωσή του το σωματείο σημειώνει μεταξύ άλλων πως «με τη «Συμφωνία Μεταξύ των Κοινωνικών Εταίρων για τη Ρύθμιση των Συνταξιοδοτικών Θεμάτων των Εργαζομένων στις Ελληνικές Επιχειρήσεις Εξόρυξης και Διύλισης Υδρογονανθράκων», τίθενται οι βάσεις για τη ριζική μεταβολή των συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων που μας αφορούν, με στόχο τη σημαντική μείωση των ορίων συνταξιοδότησής μας».

Επιπλέον, οι εργαζόμενοι σημειώνουν ότι στην κατεύθυνση αυτή θα αξιοποιηθεί κάθε δυνατότητα που παρέχεται από το θεσμικό πλαίσιο της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και ότι το προσεχές διάστημα ενδέχεται η συμφωνία να προσυπογραφεί και από άλλους συνδικαλιστικούς φορείς, καθώς και από άλλες επιχειρήσεις με μονάδες εξόρυξης και διύλισης πετρελαίου.

Τέλος, το σωματείο εξαίρει εξάλλου «τη θετική στάση και στήριξη της διοίκησης των ΕΛΠΕ, που χωρίς περιστροφές τέθηκε με θάρρος και αποφασιστικότητα στο πλευρό μας».