Λιγότερο από το 50% των φορολογουμένων έχει ήδη υποβάλλει την φορολογική δήλωση.

Σύμφωνα με δημοσίευμα από το in.gr, από το σύνολο των 6,3 εκ. μόνο 2,5 εκατομμύρια υπέβαλαν τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος.