Παραιτήθηκε από τον Σύλλογο Αλεύχιμον ο Σπύρος Πανδής, κυρίως λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, ο οποίος ωστόσο παραμένει ενεργό μέλος.

Την θέση του πήρε ο μέχρι πρότινος Αντιπρόεδρος του Συλλόγου, Σπύρος Κάντας.