Αγανακτισμένοι και αποφασισμένοι να μην σταματήσουν εδώ, αλλά να συνεχίσουν χρησιμοποιώντας όλα τα ένδικα μέσα που διαθέτουν μέχρι την τελική τους δικαίωση, είναι οι κάτοικοι των Διαποντίων νησιών, οι οποίοι είδαν την προσφυγή τους κατά της απόφασης της Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας Μερόπης Υδραίου να μην ορίσει Αντιδημάρχους.

Αν και η εισήγηση από την Αποκεντρωμένη Υπηρεσία της Κέρκυρας ήταν θετική και δικαίωνε τους κατοίκους ο Διοικητής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Ιονίου δεν την υπέγραψε, γιατί όπως γράφει ιδιοχείρως «απουσίαζε στην Αθήνα για Δικαστήριο και δεν πρόλαβε να την υπογράψει».

Έτσι παρήλθαν οι 60 ημέρες που ορίζει ο νόμος και η προσφυγή απερρίφθη σιωπηρά. Μετά από αυτή την εξέλιξη οι κάτοικοι των Διαποντίων νησιών ετοιμάζονται να προσφύγουν στην Επιτροπή του άρθρου 152,ενώ εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσφύγουν και δικαστικά για ενδεχόμενες ευθύνες διοικητικών προσώπων.