Την περασμένη Παρασκευή (29 Μαρτίου 2019) δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ οι έδρες (αριθμός δημοτικών συμβούλων) που δικαιούται κάθε Δήμος στις επικείμενες Δημοτικές εκλογές.

Ακόμα, στο ίδιο ΦΕΚ δημοσιεύτηκε και ο αριθμός των Περιφερειακών Συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας, με βάση τον μόνιμο πληθυσμό, όπως προκύπτει από την τελευταία απογραφή (2011).

Επίσης παραθέτουμε τον αριθμό σταυρών που δικαιούνται να θέσουν οι ψηφοφόροι σε κάθε ψηφοδέλτιο των Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών καθώς και τον τρόπο κατανομής των εδρών.

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι στις ερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές θα διεξαχθούν και οι εκλογές για την ανάδειξη κοινοτικών συμβουλίων, που για πρώτη φορά θα διεξαχθούν με ξεχωριστά ψηφοδέλτια, ανεξάρτητα από τους δημοτικούς συνδυασμούς.

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Έδρα: Κέρκυρα. Πληθυσμός: 68.558 κάτοικοι.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποτελείται από 45 έδρες κατανεμημένες ανά ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ως εξής:

 • ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ ( πληθυσμός 10.651) έδρες 6
 • ΕΡΕΙΚΟΥΣΣΗΣ (496) έδρα 1
 • ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ (39.674) έδρες  25
 • ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ (329 ( έδρα 1
 • ΟΘΩΝΩΝ (392) έδρα 1
 • ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ (4.068) έδρες 3
 • ΠΑΡΕΛΙΩΝ (6.403) έδρες 4
 • ΦΑΙΑΚΩΝ (6.545) έδρες  4

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Έδρα: Αχαράβη. Πληθυσμός: 17.832.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποτελείται από 27 έδρες, που κατανέμονται ανά ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:

 • ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (3.431) έδρες 5
 • ΕΣΠΕΡΙΩΝ (6.990) έδρες  11
 • ΘΙΝΑΛΙΟΥ (5.226) έδρες  8
 • ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ (2.185) έδρες 3

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Έδρα: Λευκίμμη. Πληθυσμός: 15.681.

Έδρες Δημοτικού Συμβουλίου 27, που κατανέμονται ανά ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:

 • ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ (4.775) έδρες 8
 • ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ (5.800) έδρες 10
 • ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ ( 5.106) έδρες  9

ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ

Πληθυσμός: 2.300 με έδρες Δημοτικού Συμβουλίου 17.

Εκλογικό σύστημα – Κατανομή των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου

1. Το σύνολο των εδρών του δημοτικού συμβουλίου κατανέμεται στους συνδυασμούς που έλαβαν μέρος στις εκλογές, ανάλογα με τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν στον α’ γύρο.
2. Η αναλογική κατανομή των εδρών γίνεται ως εξής:
Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν, σε όλα τα εκλογικά τμήματα δήμου, αθροιστικά όλοι οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές διαιρείται με τον αριθμό των εδρών που αντιστοιχούν σε κάθε δημοτικό συμβούλιο και το πηλίκο αυξημένο κατά μία μονάδα, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται στη συνέχεια με το εκλογικό μέτρο και καθένας τους καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο και το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης.
Εάν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί που συμμετέχουν στην κατανομή με την προηγούμενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση, όσες απομένουν κατανέμονται ανά μία μεταξύ όλων των συνδυασμών, είτε έλαβαν έδρα κατά το προηγούμενο εδάφιο είτε όχι, ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπά τους.
Εάν οι συνδυασμοί αυτοί ή μερικοί από αυτούς έχουν ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων, διεξάγεται κλήρωση.
Εάν μετά την κατανομή των εδρών με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα παραμένουν αδιάθετες έδρες, κατανέμονται ανά μία, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού.
Σε περίπτωση ίσου αριθμού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο ή και περισσότερων συνδυασμών, διενεργείται μεταξύ τους κλήρωση από το αρμόδιο δικαστήριο.
3. Σε περίπτωση που έχει ανακηρυχθεί ένας μόνο συνδυασμός υποψηφίων, ο δήμαρχος εκλέγεται από το μοναδικό συνδυασμό. Οι πρώτοι κατά σειρά σε σταυρούς προτίμησης, και μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των εδρών του δημοτικού συμβουλίου, εκλέγονται τακτικοί και οι υπόλοιποι αναπληρωματικοί σύμβουλοι».

Κοινοτικά συμβούλια

Μεμονωμένος υποψήφιος δεν μπορεί να υπάρξει. Πρέπει να υπάρχει συνδυασμός με υποψηφίους κοινοτικούς συμβούλους. Ελάχιστος αριθμός υποψηφίων για τα πενταμελή συμβούλια 5 μέγιστος 6 , και για τα επταμελή συμβούλια ελάχιστος αριθμός 7 μέγιστος 9 Πάντα με ποσόστωση γυναικών 40%. Στα 5μελή2 ελάχιστο στα 7μελη 3 ελάχιστο. Οι εκλογές θα γίνουν σε χωριστή κάλπη και ξεχωριστά ψηφοδέλτια και τελειώνουν την πρώτη Κυριακή Στις κοινότητες έως και τριακοσίων κατοίκων, όπου η εκλογή του προέδρου του συμβουλίου διενεργείται με ενιαίο ψηφοδέλτιο,  πρόεδρος της κοινότητας εκλέγεται εκείνος που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Οι υπόλοιποι, κατά τη σειρά των σταυρών που έλαβαν, λογίζονται ως αναπληρωματικοί. Σε περίπτωση ισοψηφίας, το πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση.»

Η σταυροδοσία

Για την εκλογή δημοτικών συμβούλων σε δήμους που αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές περιφέρειες, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός ή δύο ή τριών υποψηφίων της εκλογικής περιφέρειας στους εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι γραμμένος και υπέρ ενός υποψηφίου σε μία από τις άλλες εκλογικές περιφέρειες του οικείου δήμου. Στις μονοεδρικές, διεδρικές και τριεδρικές εκλογικές περιφέρειες ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του μόνον υπέρ ενός υποψηφίου της εκλογικής περιφέρειας στους εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι γραμμένος και υπέρ ενός υποψηφίου σε μία από τις άλλες εκλογικές περιφέρειες του οικείου δήμου. 3. Για την εκλογή συμβουλίων κοινότητας άνω των τριακοσίων  κατοίκων, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός  υποψηφίου συμβούλου κοινότητας στις κοινότητες που εκλέγουν πενταμελή Συμβούλια και έως δύο υποψηφίων συμβούλων κοινότητας στις κοινότητες που εκλέγουν επταμελή, ενδεκαμελή ή δεκαπενταμελή Συμβούλια. 4. Για την εκλογή προέδρων συμβουλίων  κοινότητας έως τριακοσίων  κατοίκων, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός  υποψήφιου. 5. Ψηφοδέλτιο που φέρει περισσότερους από τους επιτρεπόμενους σταυρούς προτίμησης, είναι έγκυρο και προσμετράται υπέρ του συνδυασμού, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίμησης. Εξαιρούνται τα ενιαία ψηφοδέλτια υποψηφίων προέδρων συμβουλίων κοινότητας έως τριακοσίων  κατοίκων, όπου, ψηφοδέλτιο το οποίο δεν φέρει κανέναν σταυρό ή φέρει περισσότερους του ενός σταυρούς, θεωρείται άκυρο. 6. Ο σταυρός προτίμησης σημειώνεται με στυλογράφο μαύρης ή κυανής απόχρωσης. 7. Για τον υποψήφιο δήμαρχο και τον υποψήφιο πρόεδρο συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων  κατοίκων, δεν απαιτείται σταυρός προτίμησης και αν σημειωθεί δεν συνεπάγεται ακυρότητα του ψηφοδελτίου.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με μόνιμο πληθυσμό 207.855 κατοίκων έχει Περιφερειακό Συμβούλιο με 41 έδρες κατανεμημένες ως εξής:

 • ΖΑΚΥΝΘΟΥ (πληθυσμός  40.759) έδρες  8
 • ΙΘΑΚΗΣ (3.231) έδρα  1
 • ΚΕΡΚΥΡΑΣ (104.371) έδρες  20
 • ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (35.801) έδρες  7
 • ΛΕΥΚΑΔΑΣ (23.693) έδρες  5

Η Σταυροδοσία στις Περιφερειακές εκλογές

 1. Η προτίμηση του εκλογέα εκφράζεται με σταυρό, που σημειώνεται με στυλογράφο μαύρης ή κυανής απόχρωσης δίπλα στο ονοματεπώνυμο κάθε υποψηφίου. 2. Σταυρός προτίμησης που σημειώνεται με διαφορετικό τρόπο, θεωρείται ότι δεν είναι σημειωμένος και η εγκυρότητα του ψηφοδελτίου ερευνάται, σύμφωνα με το άρθρο 130. 3. Ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ: α) ενός  υποψηφίου σε εκλογικές περιφέρειες που εκλέγουν έως τρεις  περιφερειακούς συμβούλους (Ιθάκη) β) μέχρι  δύο (υποψηφίων σε εκλογικές περιφέρειες που εκλέγουν από τέσσερις  έως επτά  περιφερειακούς συμβούλους (Κεφαλληνία και Λευκάδα)  γ) μέχρι τριών  υποψηφίων σε εκλογικές περιφέρειες που εκλέγουν από οκτώ  έως και δώδεκα  περιφερειακούς συμβούλους  (Ζάκυνθος) και δ) μέχρι τεσσάρων υποψηφίων σε εκλογικές περιφέρειες που εκλέγουν περισσότερους από δώδεκα περιφερειακούς συμβούλους, όπως η Κέρκυρα.

Να σημειωθεί ότι η κατανομή των εδρών γίνεται όπως αναφέρεται και στην περίπτωση των δήμων.