Στην επιτροπή του άρθρου 152 εκδικάστηκε σήμερα η προσφυγή των κατοίκων των Διαποντίων Νήσων κατά της απόφασης του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που σιωπηρά απέρριψε σε πρώτο βαθμό την αίτηση τους, για το γεγονός ότι δεν έγινε τοποθέτηση Αντιδημαρχών σε Ερείκουσα και Μαθράκι.

Σημειώνουμε ότι ως μάρτυρας υπεράσπισης των κατοίκων κατέθεσε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Μπάμπης Χαραλάμπους.

Ως εκπρόσωπος του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας ήταν ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δημήτρης Μεταλληνός.

Η εκδίκαση έγινε παρουσία και των τριών εκλεγμένων Δημοτικών Συμβούλων των νησιών αλλά και κατοίκων.

Από πλευράς υπεράσπισης των κατοίκων ο Δικηγόρος Γιώργος Καρύδης ανέπτυξε το σκεπτικό της προσφυγής αλλά και τα προβλήματα τα οποία έχουν προκύψει.

Από πλευράς του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, οι νομικοί σύμβουλοι τόνισαν ότι στην προσφυγή δεν φαίνεται να θίγεται έννομο συμφέρον και επίσης την χαρακτήρισαν απαράδεκτη.

Η απόφαση αναμένεται τις επόμενες ημέρες.