Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διοίκησης του Νοσοκομείου, προκηρύσσεται άμεσα:

1. Μια θέση Καρδιολόγου επιμελητή Β’.

– Η συγκεκριμένη θα είναι και η 5η μόνιμη θέση στη συγκεκριμένη κλινική.
– Στο νοσοκομείο υπηρετούν ήδη 5 ειδικευμένοι Καρδιολόγοι (4 μόνιμοι και 1 επικουρικός), ενώ παραμένει κενή (χωρίς να έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον ακόμα μία θέση επικουρικού ιατρού.
– Η συγκεκριμένη θέση δίνει οριστικά σταθερότητα στη συγκεκριμένη κλινική που είναι επιφορτισμένη με πλήθος διακομιδών.
– Η κάλυψη, όλων των ήδη ανοιχτών θέσεων καρδιολόγων, (δηλαδή της 1 μόνιμης και 1 επικουρικής), μόλις αυτές ολοκληρωθούν, μαζί με την ένταξη νέων μηχανημάτων στο ΕΣΠΑ που ήδη έχει ξεκινήσει, δίνει πλέον τη δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης της κλινικής και της λειτουργίας της μονάδας εμφραγμάτων στο νοσοκομείο.)

2. Μια θέση Παιδιάτρου επιμελητή Β’.
– Η συγκεκριμένη θα είναι και η 5η μόνιμη θέση στη συγκεκριμένη κλινική, που προ τριετίας είχε μόνο 2 μόνιμους Παιδίατρους και κινδύνεψε με κλείσιμο. Δίνει πλέον την απαραίτητη σταθερότητα στην κλινική για την αποφυγή κάθε παρόμοιας κατάστασης στο μέλλον, σε ένα νησιωτικό νοσοκομείο, χωρίς εναλλακτικές λύσεις.
– Υπενθυμίζουμε ότι στο νοσοκομείο υπηρετούν ήδη 5 ειδικευμένοι Παιδίατροι (4 μόνιμοι και 1 επικουρικός), ενώ παραμένει κενή (χωρίς να έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον ακόμα μία θέση επικουρικού ιατρού.
– Η κάλυψη, όλων των ήδη ανοιχτών θέσεων Παιδιάτρων, (δηλαδή της 1 μόνιμης και 1 επικουρικής), πέραν της σταθερότητας που προαναφέρθηκε, θα δώσει πλέον τη δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης της κλινικής και της λειτουργίας της μονάδας αυξημένης φροντίδας νεογνών στο νοσοκομείο, εφόσον ο ιατρός που ζητήσει τη θέση έχει την εξειδίκευση αυτή).

Θυμίζουμε τέλος ότι είναι ήδη σε εξέλιξη κρίσεις για 5 μόνιμες θέσεις ιατρών στο τμήμα επειγόντων,  1 μόνιμη θέση Ογκολόγου και 1 μόνιμη θέση Παθολόγου, η ολοκλήρωση και κάλυψη των οποίων αναμένεται επίσης εντός του έτους.

Τέλος το αμέσως προσεχές διάστημα αναμένεται η επαναπροκήρυξη, 2 μονίμων θέσεων ψυχιατρικής και 1 μόνιμης θέσης Διευθυντή παθολογίας που κρίθηκαν άγονες.