Συγκρατημένη αισιοδοξία εκφράζει το 47% των οικονομικών διευθυντών στην Ελλάδα αναφορικά με τις προοπτικές της εγχώριας αγοράς, αν και παραμένουν ακόμη έντονα τα σημάδια αβεβαιότητας, καθώς το 83% των ερωτηθέντων σε σχετική έρευνα της Deloitte επισημαίνει από τη μία πλευρά τα υψηλά επίπεδα ανασφάλειας που επικρατούν και από την άλλη τα χαμηλά επίπεδα στα οποία κινείται η διάθεση ανάληψης επιχειρηματικού ρίσκου.

Σύμφωνα με την έρευνα της Deloitte European CFO Survey – Spring 2018, που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 1.652 CFOs από την Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη, το 47% των ελλήνων οικονομικών διευθυντών δηλώνουν αισιόδοξοι για τις προοπτικές της εταιρείας τους και της οικονομίας σε ευρύτερο πλαίσιο, ποσοστό που είναι μεγαλύτερο κατά 9% σε σχέση με το αντίστοιχο των οικονομικών διευθυντών από το σύνολο των χωρών της Ευρώπης, αλλά και 74% μεγαλύτερο σε σχέση με πέρυσι που κινούνταν μόλις στο 27%.

Μέλλον αβέβαιο

Από την άλλη πλευρά, η έλλειψη σταθερού περιβάλλοντος οδηγεί το 83% των ερωτηθέντων από την Ελλάδα να θεωρεί ότι το μέλλον παραμένει αβέβαιο, ένα ποσοστό πολύ μεγαλύτερο από το αντίστοιχο των ευρωπαϊκών χωρών (52%), αλλά και των ευρωπαϊκών χωρών εκτός ευρωζώνης (57%).

Το αίσθημα αβεβαιότητας επηρεάζει τη διάθεση των εταιρειών να πάρουν επιχειρηματικά ρίσκα με τη διάθεση των CFOs στην Ελλάδα να εμφανίζεται εξαιρετικά χαμηλή, με το 74% (έναντι 66% στην Ευρώπη) των ερωτηθέντων να θεωρεί αρνητικό το συγκεκριμένο ενδεχόμενο. Οι βασικότεροι λόγοι που αποθαρρύνουν τους οικονομικούς διευθυντές, σύμφωνα με την έρευνα, είναι οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι, οι προοπτικές της οικονομίας, καθώς και η μείωση της ζήτησης στην εγχώρια αλλά και στις ξένες αγορές.

Διαβάστε περισσότερα εδώ