Την παράταση της λειτουργίας των ειδικών κλιμακίων για την εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης μέχρι τέλος του τρέχοντος έτους αποφάσισε ο ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, η οποία δημοσιεύτηκε στο σύστημα Διαύγεια, η λειτουργία των Κλιμακίων-Ομάδων-Υποομάδων Εργασίας,για την εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης και την αποπληρωμή των οφειλόμενων αναδρομικών ποσών που αφορούν σε αυτές ”θα παραταθεί για ένα έτος” δηλαδή ”από 1/1/2019 μέχρι 31/12/2019”.