Ο Δήμαρχος Κώστας Νικολούζος, ευχαριστεί θερμά τους υπαλλήλους του Δήμου που εργάστηκαν πέραν του ωραρίου τους, επίπονα και αποτελεσματικά, για την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των  εκλογών της 26ης Μαΐου και της 2ας Ιουνίου, καθώς και την – παράλληλη – ενημέρωση των εκλογικών καταλόγων για τις προσεχείς βουλευτικές εκλογές.