Η ΕΕΤΑΑ ενημερώνει τις ωφελούμενες της Δράσης (Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ) ότι τα Ερωτηματολόγια Εισόδου θα είναι διαθέσιμα και θα μπορούν να συμπληρωθούν και υποβληθούν ηλεκτρονικά από 3/9/2018 και μετά.

Δείτε την εφαρμογή εδώ.