Εκδόθηκε η απόφαση του ΣτΕ που αφορά στην αίτηση ακύρωσης της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ για τη μη υλοποίηση του άρθρου 2, της παραγράφου 4 της Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταθάκη (ΦΕΚ Β’ Τεύχος 3136/31-07-18), συνδυαστικά με το άρθρο 36, παρ.3 ** του ν.4495/17, που αφορά στην έκδοση Οικοδομικών Αδειών της Κατηγορίας 3.

Σύμφωνα με την υπ’ Αριθμ. 1844/2019 Απόφαση του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, απορρίφθηκε η Αίτηση Ακυρώσεως της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ.

Όπως ενημερώνει σχετικά η Ομοσπονδία:

“η απόφαση, την οποία και αναρτούμε για ενημέρωση σας (δείτε την απόφαση εδώ), στηρίζεται στο ότι η Ένωση μας «δεν έχει, κατ’ αρχήν, έννομο συμφέρον για την άσκηση της κρινόμενης αίτησης» και «στους προαναφερθέντες καταστατικούς σκοπούς της δεν περιλαμβάνεται η προστασία του περιβάλλοντος (φυσικού ή οικιστικού)» και συνεπώς  «η υπό κρίση αίτηση πρέπει να απορριφθεί, για έλλειψη έννομου συμφέροντος της αιτούσας, ως απαράδεκτη». Η απόρριψη δηλαδή έγινε για τυπικούς λόγους και όχι για λόγους ουσίας.

Υπενθυμίζουμε ότι, στην κατηγορία 3 υπάγονται όλες οι ανεγέρσεις και προσθήκες κτιρίων σε εντός εγκεκριμένου σχεδίου περιοχή (κατοικίες έως 2000 τμ και ειδικά κτίρια έως 1000 τμ) και άρτιου κατά κανόνα γηπέδου σε εκτός σχεδίου, για χρήση κατοικίας, που ΔΕΝ απαιτείται έγκριση κάποιου άλλου φορέα πριν την έκδοση Ο.Α., όπως της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, του Δασαρχείου, του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής κλπ. Όμως, καταργώντας τον έλεγχο του τοπογραφικού διαγράμματος, αυξάνονται οι κίνδυνοι ανέγερσης κτιρίου σε οικόπεδο υπό αμφισβήτηση ή σε οικόπεδο που αν και βρίσκεται εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου δεν μπορεί να δομηθεί, λόγω ύπαρξης ρεμάτων, ζωνών προστασίας κλπ, που θεσμοθετήθηκαν ή είναι υπό θεσμοθέτηση μεταγενέστερα του σχεδίου. Η τεκμηρίωση των θέσεων υπάρχει αναρτημένη στην  «Ανακοίνωση – Δελτίο Τύπου για Ν. 4495/17 στο ΣτΕ.*»

Η «αυτόματη» έκδοση χιλιάδων οικοδομικών αδειών της «Κατηγορίας 3» στον ένα χρόνο λειτουργίας του Συστήματος και ο απαιτούμενος δειγματοληπτικός έλεγχος αυτώνεκτιμούμε ότι θα επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιχειρημάτων μας. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας μέχρι να πείσουμε ότι ο Δημόσιος Έλεγχος από επαρκώς στελεχωμένες, με σύγχρονο εξοπλισμό και διαδικασίες Υπηρεσίες Δόμησης καθώς και με επιμόρφωση του προσωπικού και κωδικοποίηση της Νομοθεσίας αποτελούν τον καλύτερο τρόπο προστασίας τόσο του Δημόσιου Συμφέροντος, όσο και του Περιβάλλοντος.”

Για όλους τους παραπάνω λόγους:

Καλούμε το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος να συμμετέχει μαζί μας στην προσπάθειά μας να παραμείνει δημόσιος ο έλεγχος των εκδόσεων Οικοδομικών Αδειών, που άλλωστε και σύμφωνα με το Σύνταγμα, είναι υποχρέωση του κράτους. Οι ποικίλες επιπτώσεις που προέρχονται από την υλοποίηση του ν.4495/17 μέσω της σχετικής Υ.Α. ως προς το περιβάλλον και την ασφάλεια των κτιρίων, μπορεί να είναι μεγάλες και μη αναστρέψιμες. Από κοινού να προστατεύσουμε τους ευσυνείδητους συναδέλφους μας ελεύθερους επαγγελματίες, από τις τεράστιες ευθύνες που θα επωμισθούν καθώς και από τον αθέμιτο ανταγωνισμό που είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα ξεσπάσει στους κόλπους τους.

Καλούμε την Πολιτεία ώστε να μεριμνήσει για την άμεση στελέχωση με διπλωματούχους μηχανικούς των Υπηρεσιών Δόμησης, ώστε να είναι εφικτός, αποτελεσματικός και σύντομος ο δημόσιος έλεγχος των εκδόσεων Οικοδομικών Αδειών καθώς και να εξοπλίσει με σύγχρονο και αξιόπιστο μηχανογραφικό εξοπλισμό για τη σωστή λειτουργία των Υπηρεσιών Δόμησης.

Καλούμε τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταθάκη, να τροποποιήσει την παράγραφο 4 του άρθρου 2 της Υπουργικής του Απόφασης (ΦΕΚ Β’ Τεύχος 3136/31-07-18), επισημαίνοντάς του ότι ΔΕΝ ανταποκρίθηκε στο αίτημά μας για κοινοποίηση στην Ομοσπονδία μας όλων των υπό σύνταξη κανονιστικών πράξεων (ΠΔ, ΥΑ, εγκυκλίων, κλπ) για την εφαρμογή του ν.4495/17 (Α.Π. 7267/19-01-18).