Σε δύο συνεδριάσεις προχωρά την Κυριακή 1η Δεκεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Κ. Κέρκυρας και Διαποντίων στη Συνεδριακή Αίθουσα ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ (Παλαιόπολη Μον–Ρεπό).

Αναλυτικά, σύμφωνα με την πρόσκληση του προέδρου Δ. Μεταλληνού στην ειδική συνεδρίαση (ώρα 17.00) η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει:

1. Εκλογή Μελών του Αδελφάτου Αγαθοεργού Ιδρύματος «ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ».
2. Εκλογή Μελών του Αδελφάτου Αγαθοεργού Ιδρύματος «ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ».

Στη 8η τακτική συνεδρίαση (ώρα 18.00) η ημερήσια διάταξη έχει ως εξής:

1. Έγκριση κατάθεσης πάγιας προκαταβολής της Κοινότητας Πέλεκα, Δ.Ε. Παρελίων σε λογαριασμό του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων. Ορισμός υπόλογου διαχειριστή και υπευθύνου κίνησης λογαριασμού (Εισηγητής ο κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
2. Έγκριση Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων, περιόδου από 1.9. έως 31.12.2019 (Εισηγητής ο κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
3. Έγκριση για την απευθείας ανάθεση των εργασιών κλαδεμάτων και κοπής υψηλών επικίνδυνων δένδρων με χρήση καλαθοφόρου οχήματος στη Δ.Ε. Κερκυραίων» (Εισηγητής ο κ. Θεοχάρης Γιώτης).
4. Έγκριση για την απευθείας ανάθεση των εργασιών απομάκρυνσης ριζικών υπολειμμάτων από πεζοδρόμια, άλση και πλατείες» (Εισηγητής ο κ. Θεοχάρης Γιώτης).
5. Λειτουργία διαδημοτικού καταφυγίου αδέσποτων ζώων (Εισηγήτρια η κα Χρυσούλα Τόμπρου).
6. Αποδοχή συμμετοχής και έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στην πρόσκληση Χ του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II», του Υπουργείου Εσωτερικών (Εισηγήτρια η κα Παναγιώτα Τζάννε).
7. Έγκριση Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας σχετικά με μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2020 – 2021 (Εισηγήτρια η κα Μαρία Ζερβού).
8. Ορισμός Μελών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σύνδεσμος Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας» (ΣΥ.ΚΟΙ.Π.Α. Κέρκυρας) (Εισηγήτρια η Δήμαρχος και Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).
9. Ορισμός Μελών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σύνδεσμος Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Κέρκυρας» (ΣΥ.Π.Α.Π. Κέρκυρας) (Εισηγήτρια η Δήμαρχος και Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).
10. Σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων» (Εισηγήτρια η κα Μαρία Ζερβού).
11. Ορισμός Μελών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων» (Εισηγήτρια η Δήμαρχος και Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).
12. Σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων» (Εισηγήτρια η κα Μαρία Ζερβού).
13. Ορισμός Μελών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων» (Εισηγήτρια η Δήμαρχος).