Ανακοίνωση σχετικά με την υλοποίηση δράσεων για τη βελτίωση της ικανοποίησης των ασθενών και τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών του Γ.Ν. Κέρκυρας, εξέδωσε η διοίκηση του Νοσοκομείου.  

Αναφέρει αναλυτικά:

1. Νέα καθίσματα εξωτερικών χώρων στο Νοσοκομείο- Διπλασιασμός των καθισμάτων αναμονής στο χώρο των εξωτερικών ιατρείων:
a. Ολοκληρώθηκε η αντικατάσταση των καθισμάτων εξωτερικών χώρων του νοσοκομείου, με την κατασκευή και τοποθέτηση από 10 νέα παγκάκια. Πέραν της εξυπηρέτησης όσων περιμένουν στους εξωτερικούς χώρους, το σημαντικότερο ίσως είναι ότι αποκαταστάθηκε η εικόνα των εξωτερικών χώρων καθώς τα περισσότερα που υπήρχαν ήταν σπασμένα από πολλά χρόνια, δίνοντας μια εικόνα εγκατάλειψης, πέρα από τον κίνδυνο τραυματισμών.
b. Επίσης από τον Ιανουάριο αυξήσαμε σημαντικά τα καθίσματα στο χώρο αναμονής των τακτικών εξωτερικών ιατρείων.
(Αν προστεθούν και αυτά που προ έτους επισκευάστηκαν και τοποθετήθηκαν μπροστά στο γκισέ της γραμματείας, τα καθίσματα στο συγκεκριμένο χώρο αναμονής έχουν υπερδιπλασιάστει…)
Δεν υπήρξε κόστος, καθώς η όλη διαδικασία αφορούσε ανακατανομή των υπαρχόντων σε άλλους χώρους του νοσοκομείου και φιλική επισκευή αρκετών από τον τοπικό αντιπρόσωπο.

2) Επιτήρηση υγιεινής στην καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων του νοσοκομείου – Τοποθέτηση νέων σαπουνοθηκών / ειδών καθαρισμού στα κοινόχρηστα μπάνια του νοσοκομείου:
a. Αποκαταστάθηκε και η έλλειψη ειδών καθαρισμού που υπήρχε από την μετακόμιση του νοσοκομείου το 2010 στο νέο κτήριο. Η τοποθέτηση νέων σαπουνοθηκών και σαπουνιού ήταν το τελευταίο που έπρεπε να γίνει στην παροχή ειδών υγιεινής προς τους χρήστες του νοσοκομείου. Υπενθυμίζουμε ότι από 2ετίας έχει ήδη αποκατασταθεί η παροχή σε χαρτί υγείας στα μπάνια των ασθενών αλλά και στα τα κοινόχρηστα μπάνια του νοσοκομείου.
b. Από 30ημέρου επιπλέον ,εφαρμόζεται νέος ελεγχόμενος τρόπος καθαριότητας στα κοινόχρηστα μπάνια του νοσοκομείου. Σε συνεργασία με το συνεργείο καθαρότητας , το οποίο αποτελείται πλέον από προσωπικό του νοσοκομείου, εφαρμόζεται νέο σύστημα συνεχούς – τακτικής καθαριότητας, με ταυτόχρονο έλεγχο σε συγκεκριμένα ωράρια, ώστε τα μπάνια να βρίσκονται μόνιμα σε καλή κατάσταση.

3) Κατάργηση έγγραφης αλληλογραφίας στο ΓΝ Κέρκυρας – Νέο ηλεκτρονικό σύστημα διαλογής ασθενών και προμήθεια νέων υπολογιστών για το τμήμα επειγόντων:
a. Ολοκληρώθηκε η εφαρμογή του νέου συστήματος ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου στο νοσοκομείο μας. Με το πληροφοριακό σύστημα αυτό, η εισερχόμενη αλληλογραφία, ψηφιοποιείται με scanner, της αποδίδεται κωδικός ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου με barcode, ξεχωριστό σε κάθε έγγραφο και προωθείται ηλεκτρονικά στο κάθε τμήμα/υπάλληλο. Είναι προφανής η εξοικονόμηση πόρων (αγορά χαρτιού) που προκύπτει με την διαδικασία αυτή, αλλά και εξοικονόμηση ανθρώπινου δυναμικού, που μέχρι σήμερα απασχολούνταν με το διαμοιρασμό της αλληλογραφίας στα τμήματα.
b. Ολοκληρώθηκε η λειτουργία του νέου ηλεκτρονικού συστήματος διαλογής ασθενών. Το νέο λογισμικό εντάχθηκε και λειτουργεί ήδη στο τμήμα επειγόντων δίνοντας δυνατότητα ηλεκτρονικής παραγγελίας εργαστηριακού ελέγχου, λειτουργία φακέλου ασθενή και αυτόματης καταχώρησης του ελέγχου και άμεση εισαγωγή στο αντίστοιχο τμήμα, παρακάμπτοντας τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που μέχρι τώρα εφαρμόζονταν. Για τον ίδιο λόγο έγινε άμεση προμήθεια 3 νέων υπολογιστών για το χώρο του τμήματος επειγόντων.