Η Κέρκυρα αποτελεί έναν από τους πιο προβεβλημένους τουριστικούς προορισμούς της χώρας μας, αλλά δυστυχώς υπολείπεται σε κοινωνικές υποδομές για να χαρακτηριστεί και ένας σύγχρονος τουριστικός προορισμός. Πέρα από το οδικό δίκτυο και τα απορρίμματα υπάρχουν και άλλα ελλείμματα τα οποία δεν θα έπρεπε να συναντά κανείς επισκέπτης αλλά και πολίτης της Κέρκυρας.

Μπορεί να φαίνεται λεπτομέρεια η έλλειψη δημόσιων τουαλετών, καθαρών, εύχρηστων και λειτουργικών, αλλά αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες που χαρακτηρίζουν έναν τόπο πολιτισμένο και βεβαίως κορυφαίο τουριστικό προορισμό.

Ούτε οι εικόνες των τουριστών που ζητούν το κλειδί από καταστηματάρχες για να χρησιμοποιήσουν τις τουαλέτες των καταστημάτων τους είναι κολακευτικές για τον τόπο μας.