Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 585, ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ, 24 ΦΕΒ 2020, η Συμπληρωματική Σύμβαση των Εργατικών Κατοικιών Αγ. Ιωάννη Κέρκυρας.

Σύμφωνα με τον Βουλευτή Κέρκυρας Στέφανο Γκίκα, επόμενος και τελευταίος σταθμός το Ελεγκτικό Συνέδριο.