• Λέσσης Κωνσταντίνος
58,09
  • Γκούσης Νικόλαος
41,91