«Επισημάνσεις της Κυριακής»

Αυτή την Κυριακή 26-05-2019, στα περίπτερα της Κέρκυρας.