«Επισημάνσεις της Κυριακής»

Αυτή την Κυριακή 26-01-2020, στα περίπτερα της Κέρκυρας.