«Επισημάνσεις της Κυριακής»

Αυτή την Κυριακή 25-08-2019, στα περίπτερα της Κέρκυρας.