«Επισημάνσεις της Κυριακής»

Αυτή την Κυριακή 24-06-2018, στα περίπτερα της Κέρκυρας.