«Επισημάνσεις της Κυριακής»

Αυτή την Κυριακή 24-03-2019, στα περίπτερα της Κέρκυρας.