«Επισημάνσεις της Κυριακής»

Αυτή την Κυριακή 22-09-2019, στα περίπτερα της Κέρκυρας.