«Επισημάνσεις της Κυριακής»

Αυτή την Κυριακή 22-04-2018, στα περίπτερα της Κέρκυρας.