«Επισημάνσεις της Κυριακής»

Αυτή την Κυριακή 21-04-2019, στα περίπτερα της Κέρκυρας.