«Επισημάνσεις της Κυριακής»

Αυτή την Κυριακή 20-10-2019, στα περίπτερα της Κέρκυρας.