«Επισημάνσεις της Κυριακής»

Αυτή την Κυριακή 17-11-2019, στα περίπτερα της Κέρκυρας.