«Επισημάνσεις της Κυριακής»

Αυτή την Κυριακή 17-02-2019, στα περίπτερα της Κέρκυρας.