«Επισημάνσεις της Κυριακής»

Αυτή την Κυριακή 16-02-2020, στα περίπτερα της Κέρκυρας.